STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER

GDPR, personuppgifter och skolklassbilder

GDPR (på svenska “Dataskyddsförordningen”) bestämmer hur personuppgifter får (resp. inte får) hanteras. Personuppgifter är allt som direkt eller indirekt pekar på en nu levande person, tex namn, adress, personnummer, mejladress, bild.

GDPR tillåter att personuppgifter hanteras/publiceras i vissa speciella fall:
- Gällande avtal (medlemskap i en förening kan anses vara ett avtal)
- Intresseavvägning (se nedan)
- Journalistiskt, konstnärligt, akademiskt skapande
- Samtycke
- Övriga undantag, tex lagar, enbart inom familjen.

Styrelsen för Gamla Hagalunds Vänner tolkar GDPR här att intresseavvägning är tillämplig. Här krävs då att behandlingen är nödvändig för berättigade intressen och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre.

Den enskilde kan begära att hans/hennes uppgifter stryks på webben. Vill du ha dina uppgifter strukna, kontakta styrelsen@hagalundsvanner.com. Vill du ha mer information om GDPR gå till www.datainspektionen.se

/Styrelsen för Gamla Hagalunds Vänner

Åter


Ansvarig för klassbilder: Björn Sölving