SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Hagalundsskolan, Hagalunds folkskola, även skolan på Förvaltarvägen.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Hagalundsskolan 1948-1949. Klass 3 Lärarinna Maja Bredberg  

Björn Sölving
Göran Melin
Sigge Andersson
(Tegelöv)
Olov Jensén
Kerstin
Andersson
Maja Bredberg
Kerstin
Hasselqvist
Hans Bergvall
Torbjörn Karlsson
Lennart
Andersson
Lars-Ove
Andersson
Ove Palm
Per-Olof Westergren
Sylvia Taxén
Sylvia Lindqvist
Kerstin
Björkman(?),
Gun
Andersson
Lisbeth
Mona Staaf
Göran Klingvall
Gunvor
Gustavsson
Monica
Mauder
Ingalill
Thor
Inger
Sjöberg
Anita
Olenheim
Hans
Lindström
Lars Nilsson
Gunnar
Ove?
Elisabet Berg
Jan Johansson
(nu Jeckert)
Lars
Andersson
Dick Bärlin
Björn (rad 1 uppifrån, nr 3 fr vänster) har skickat in bilden.
Tack till Kerstin Andersson (då Hasselqvist), Gun Åberg (då Gunvor Gustavsson),Sten Hellqvist och Jan Johansson (nu Jeckert) som kompletterat med namn.

På bilden finns: Björn Sölving - Göran Melin - Sigge Andersson (Tegelöv) - Olov Jensén - Kerstin Andersson - Maja Bredberg - Kerstin Hasselqvist - Hans Bergvall - Torbjörn Karlsson - Lennart Andersson - Lars-Ove ? - Ove Palm - Per-Olof Westergren - Sylvia Taxén - Sylvia Lindqvist - Kerstin Björkman(?), - Gun - Lisbeth - Mona Staaf - Göran Klingvall - Gunvor Gustavsson - Monica Mauder - Ingalill Thor - Inger Sjöberg - Anita Olenheim - Hans Lindström - Lars Nilsson - Gunnar - Ove? - Elisabet Berg - Jan Johansson (nu Jeckert) - Lars Andersson

Samma klass ett år tidigare (klass 2) . Samma klass ett år senare (klass 4)

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Peter BohlinInnehållsförteckning