SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Hagalundsskolan, Hagalunds folkskola, även skolan på Förvaltarvägen.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Hagalundsskolan 1952-1953. Klass 1. Lärare: Anna-Lisa Sahlborg  

Jan Bröms
Tommy Bodell
Ernst Nilsson
Gert?
Hariett Åkerlund
Birgitta Eriksson
Toini?
Torbjörn
Carlsson
Kåre?
Kjell Rönnlund
Karin
Jakobsson
Ulla
Bramberg
Lillsiri
Heidum
Anders
Hällje
Ulla Borinder
Helen Backlund
Rose Johansson
Anna-Lisa Sahlborg
Barbro Brantefeldt
Ernst Nilsson (Facebook/Solnamos) berättar: Bakre raden, från vänster: 1?, 2.Jan Bröms, 3?, 4.Tommy Bodell, 5?, 6?, 7?, 8?, 9?
Mittenraden, från vänster: 1?, 2.Ernst Nilsson, 3.Gert?, 4?, 5?, 6?, 7?, 8?
Främre raden, från vänster: 1?, 2?, 3?, 4?, 5.Hariett Åkerlund, 6?, 7?, 8.Birgitta Eriksson, 9?, 10.Toini?
Carin Johansson (som hon hette då) har infört: Torbjörn Carlsson - Kåre? - Kjell Rönnlund - Carin Jakobsson - Ulla Bramberg - Lillsiri Heidum - Anders Helge - Ulla Borinder - Helen Backlund - Rose Johansson - Anna-Lisa Sahlborg. Nytt namn: Barbro Brantefeldt.

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Peter BohlinInnehållsförteckning