SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Hagalundsskolan, Hagalunds folkskola, även skolan på Förvaltarvägen.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Hagalundsskolan 1952-53 Klass 7 Sten Lindberg  

Per Fylking
Bertil
Lövgren
Göran Klingvall
Sten
Lindberg
Yvonne
Kerstin
Andersson
Maud
Johansson
Elisabeth
Anita
Tufvesson
Majvor
Ulla
Hauschildt
Kerstin
Björkman
Siv
Nyberg
Gunvor
Jansson
Majvor
Forsman
Kerstin
Eklund
Hans
Lindström
Ulf Johansson
Lars Andersson
Irene
Wallin
Bild från pärm hos Solna Hembygdsförening.
På bilden finns bl.a. Per Fylking - Bertil Lövgren - Göran Klingvall - Sten Lindberg - Yvonne - Kerstin Andersson - Maud Johansson - Elisabeth - Anita Tufvesson - Majvor - Ulla Hauschildt - Kerstin Björkman - Siv Nyberg - Gunvor Jansson - Majvor Forsman - Kerstin Eklund - Hans Lindström - Ulf Johansson - Lars Andersson - Irene Wallin.

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Peter BohlinInnehållsförteckning