SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Hagalundsskolan, Hagalunds folkskola, även skolan på Förvaltarvägen.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Hagalundsskolan 1952-53 Klass 1 Klassföreståndare Irja Nyberg  

Teddy Lindström
Bob di Zasso
Ulla-Britt
Strömbom
Marianne
Alvenborg
Ann-Christine
Widell
Barbro
Brantefelt
Rosemarie
Cramgård
Kenny Holm
Lars
Östlund
Rolf Carlsson
Elisabeth
Josefsson
Göran ?
Kjell Lyckberg
Leif Helenius
Krister Damberg
Irja Nyberg
Roland ?
Anita
Lindskog
Eva
Liljedahl
Barbro ?
Kjell
Eklund
Sven ?
Rolf Jansson
Hans Lindberg
Ann-Mari ?,
Inger
Sjöstedt
Kristina
Enegård
Tack till Peggy Berglind (då Widell) som bidragit med detta kort från sin systers (Annchristine Widell) klassbild.
Teddy Lindström - Bob di Zasso - Ulla-Britt Strömbom - Marianne Alvenborg - Ann Widell - Barbro Brantefelt - Rosemarie Cramgård - Gert Larsson - Hans Östlund - Rolf Carlsson - Elisabeth Josephsson

Tack till Hans Morath (tidigare Lindberg) som berättar: Övre raden f.v. Göran ?, Kjell Lyckberg, Theddy Lindström, Rolf Karlsson, Leif Helenius, Bob di Zazzo, Krister Damberg, Lärarinnan Irja Nyberg. Mellersta raden f.v. Kenny Holm, Lars Östlund, Roland ?, Anita Lindskog, Eva Liljedahl, Ulla-Britt Strömbom, Barbro ?; Kjell Eklund, Sven ?, Rolf Jansson, Hans Lindberg. Undre raden f.v. Marianne Alvenborg, Ann-Christine Widell, Elisabeth Josefsson, Barbro Brantefelt, Ann-Mari ?, Inger Sjöstedt, Kristina Enegård, Rosemarie Cramgård.

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Peter BohlinInnehållsförteckning