SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Hagalundsskolan, Hagalunds folkskola, även skolan på Förvaltarvägen.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Hagalundsskolan 1953 Klass 3 Lärare: Tore Persson  

Tore Persson
Lars O Karlsson
Christer Sjögren
Kjell Frödin
Bo Kock
Sven E Johansson
Jörgen Göransson
Bertil Eriksson
Jan Bjärestad
Britt M Grausne
Maud Fredriksson?
Britt-Marie Stridh
Guie Mellström
Inger
Österman
Siv Malmberg
Claes
Qvennerstedt
Inga-Lill
Pettersson
Lillemor Andersson
Agneta Fust
Greta Roll
Olsen
Margareta Lindgren
Sigbritt
Hellström
Kerstin Gullander
Britt-Marie Kling?
Bo Berglin
Leif Pettersson
Krister Björklund
Lars Svensson
Bosse Holmberg
Bosse Holmberg mfl meddelar: Rad 1 (överst) fr. v. 1: lärare Tore Persson, 2: Lars O Karlsson, 3: Christer Sjögren, 4: Kjell Frödin, 5: Bo Kock, 6: Sven E Johansson,
7: Jörgen Göransson, 8: Bertil Eriksson, 9: Jan Bjärestad.
Rad 2 fr. v. 1: Britt M Grausne , 2:Maud Fredriksson?, 3: Britt-Marie Stridh, 4: Guie Mellström, 5: Inger Österman, 6: Siv Malmberg, 7: Claes Qvennerstedt, 8:?.
Rad 3 fr. v. 1?, 2: Inga-Lill Pettersson, 3: Lillemor Andersson, 4: Agneta Fust, 5: Greta Roll Olsen, 6: Margareta Lindgren, 7: Sigbritt Hellström, 8:Kerstin Gullander, 9: Britt-Marie Kling?.
Främre raden fr. v. 1: Bo Berglin, 2: Leif Pettersson, 3: Krister Björklund, 4: Lars Svensson, 5: Bosse Holmberg.

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Peter BohlinInnehållsförteckning