SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Hagalundsskolan, Hagalunds folkskola, även skolan på Förvaltarvägen.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Hagalundsskolan 1953-54. Klass 3. Lärarinna: Rut Löfdahl  

Rut Löfdahl
Torbjörn Möller
Kennet Kernehed
Christer
Sten Grip
Britt-Marie Fröstell
June Hedqvist
Kerstin Stenholm
Ann-Cristin
Lenning
Ketthryn
Johansson
Sonja
Karlsson
Kerstin
Johansson
Bo Holm
Jan-Erik
Berglund
Inger Törnqvist
Britt-Marie
Anne-Marie
Johansson
Synnöve
Flygerfeldt
Ulla Nirstedt
Ketty
Bäckström
Annelie
Magneskog
Karin Bjuggren
Kjell-Åke Gustavsson
Harald Antonsson
Robert Reimendal
Kurt-Ivan Kvist
Tommy Lindström
Anne-Marie Jonsén född Johansson har lämnat denna bild med Rut Löfdahl - Torbjörn Möller - Kennet Kernehed - Christer - Sten Grip - Britt-Marie Fröstell - June Hedqvist - Kerstin Stenholm - Ann-Cristin Lenning - Ketthryn Johansson - Sonja Karlsson - Kerstin Johansson - Bo Holm - Jan-Erik Berglund - Inger Törnqvist - Britt-Marie - Anne-Marie Johansson - Synnöve Flygerfeldt - Ulla Nirstedt - Ketty Bäckström - Annelie Magneskog - Karin Bjuggren - Kjell-Åke Gustavsson - Harald Antonsson - Robert Reimendal - Kurt-Ivan Kvist - Tommy Lindström

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Peter BohlinInnehållsförteckning