SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Solna Läroverk / Solna GymnasiumAlla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Solna Läroverk 1952-53 Klass 3:5e Klassföreståndare Märta Wallin  

Märta Wallin
klassförest.
Jan-Erik Pettersson
Margareta Engdahl
Liss-Kulla Berg
Björn Nilsson
Birgitta Klang
Anita Andersson
Lars Bergsten
Margareta Åkerholm
Imants Eiche
Ulla-Britt Johansson
Bo Persson
Birgitta Nylén
Kerstin Friberg
Leif Jansson
Björn Uphman
Kjell Simonsson
Margareta Michal
Gunilla Berzell
Per Norden
Gun Haag
Eva Söderman
Sven Sjögren
Maud Johansson
Ann-Marie Hillerström
Anna-Greta Skärholm
Ingegärd Dalestad
Torgny Holmquist
Ulla Magnusson
Kristina Forsberg
Margareta Samuelsson
Bo Elvén
Eva Loeser
Gunilla Lindsson
Bengt Lindgren
Gurli Åqvist

Bo Jörneld (då Persson) har skickat in bilden och berättar: Namnen på de av mina klasskamrater från Solna Läroverk klass 3:5e 1952/53 som jag kan erinra mig (sorgligt att man inte gjorde noteringar på den tid minnet ännu var färskt) är följande: Översta raden: Klassföreståndaren Märta Wallin, samt längst ut till höger: [10] Jan-Erik Pettersson (bodde på Östervägen, huset nu rivet) Andra raden: längst till vänster [18] Margareta Engdahl (bodde i Uppl. Väsby); tredje från vänster [16] Lis-Kulla Berg, sedan [7] Björn Nilsson (bodde på Råsundavägen 75 eller 77) och [25] Birgitta Klang (bodde på Hagalundsgatan, huset mitt för Hagalunds torg, givetvis också rivet) Tredje raden: trea från vänster [14] Anita Andersson, [1] Lars Bergsten, [34] Laila ? , och [2] Imants Eiche Fjärde raden: längst till vänster [24] Ulla-Britt ? , och längst till höger [9] Bo Persson ( jag bodde på Gustavsvägen 4) Femte raden: trea från vänster [30] ? Nyhlén, tvåa från höger [20] Kerstin Friberg och längst till höger [5] Leif Jansson Nedersta raden: trea från vänster [13] Björn Uphman och längst till höger [11] Kjell Simonsson.
För övrigt kan nämnas att Nyhlén, Lis-Kulla, Lars och Leif bildade en folkdansgrupp (“Näckrosbarnen” ?).

Birgitta Lerjeryd (då Nylén)ändrar Näckrosbarnen till Solnabarnen

Kerstin Byrd (då Kerstin Friberg) har kompletterat med: Översta raden från vänster: Margareta Michal, Gunilla Berzell, Märta Wallin, Per Norden, Gun Haag, Jan-Erik Pettersson Andra raden: Margareta Engdahl, Eva Söderman, Lisskulla Bärg, Björn Nilsson, Birgitta Klang, Sven Sjögren Tredje raden: Maud Johansson, Ann-Marie Hillerström, Anita Andersson, Lars Bergsten, Margareta Åkerholm, Imants Eiche Fjärde raden: Ulla-Britt Johansson, Anna-Greta Skärholm, Ingegärd Dalestad, Torgny Holmquist, Ulla Magnusson, Bo Persson Femte raden: Kristina Forsberg, Margareta Samuelsson, Birgitta Nylén, Bo Elvén, Kerstin Friberg, Leif Jansson Sjätte raden: Eva Loeser, Gunilla Lindsson, Bengt Lindgren, Björn Upman, Gurli Åqvist, Kjell Simonsson

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Peter BohlinInnehållsförteckning