SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Solna Läroverk / Solna GymnasiumAlla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Solna Läroverk 1953-54 Klass 3:5c  

Wolfgang
Drechsel
Inga-Britt
Munch-Nisted
Margita
Aronsson
Bo Hedberg
Bengt Lindström
Rolf
Dahlstén
Carl-
Gunnar
Kjellén
Margareta
Höglund
Lars Nygren
Jan-Ola
Forsberg
Olof Jonsson
Barbro Karlsson
Simone Robért
Gun Nilsson
Lars Nilsson
Sven-Lennart Karlsson
Marianne
Bergkvist
Marianne
Lindqvist
Anita Herzberg
Hans Bergvall
Sylvia
Lindquist
Kjell
Noreen
Rolf Andersson
Inger Hamrenius
Claes-Göran
Axelsson
Per-Olof
Andersson
Birgitta
Nordling
Eva Bergman
Freddy Hartwig
Jan Wegener
Eva
Söder-
man
Monika Olsson
Sol-Britt Ytter
Ulla-Britt
Österlund
Bo Quiding
Björn
Sölving
Stig Geber
Wolfgang Drechsel , Inga-Britt Munch-Nisted , Margita Aronsson , Bo Hedberg , Bengt Lindström , Rolf Dahlstén , Carl-Gunnar Kjellén , Margareta Höglund , Lars Nygren , Jan-Ola Forsberg , Olof Jonsson , Barbro Karlsson , Simone Robért , Gun Nilsson , Lars Nilsson , Sven-Lennart Karlsson , Marianne Bergkvist , Marianne Lindqvist , Anita Herzberg , Hans Bergvall , Sylvia Lindquist , Kjell Noreen , Rolf Andersson , Inger Hamrenius , Claes-Göran Axelsson , Per-Olof Andersson , Birgitta Nordling , Eva Bergman , Freddy Hartwig , Jan Wegener , Eva Söderman , Monika Olsson , Sol-Britt Ytter , Ulla-Britt Österlund , Bo Quiding , Björn Sölving , Stig Geber

Samma klass ett år tidigare (2:5c)

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Peter BohlinInnehållsförteckning