SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Solna Läroverk / Solna GymnasiumAlla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Solna Läroverk 1953-54 Klass 4:5a. Klassföreståndare Alvar Gustavsson.  

Alvar Gustavson
Ulla Kihlman
Marianne Tydén
Ingegerd Hellner
Margareta Bjurling
Eva Andersson
Ingrid Lagerbäck
Ulla Törnqvist
Sylvia Taxén
Per-Olof Westergren
Bertil Eriksson
Anitha
Forsell
Mona
Johansson
Ann Andrén
Kerstin
Holm
Lilian Ekström
Gudrun Lönnqvist
Birgitta
Pettersson
Karin Sandström
Harry Olsson
Bo Cederholm
Sten
Hellqvist
Stig
Willberg
Lennart
Verri
Owe Palm
Conny Peterson
Sigvard Tegelöf
Rolf Hallén
Olov Jensén
Christer Björkvall
Bertil Verri
Sigvard Lundberg
Edvard Östlund
Bilden inlämnad av Sten Hellqvist, som berättar:
Vår klassföreståndare på realskolan hette Alvar Gustavson.
Främre raden: Ulla Kihlman, Marianne Tydén, Ingegerd Hellner, Margareta Bjurling, Alvar Gustavson, Eva Andersson, Ingrid Lagerbäck, Ulla Törnqvist och Sylvia Taxén.
Mellersta raden: Bertil Eriksson, Per-Olof Westergren, Anitha Forsell, Mona Johansson, Ann Andrén, Kerstin Holm, Lilian Ekström, Gudrun Lönnqvist, Birgitta Pettersson, Karin Sandström, Harry Olsson, Bo Cederholm, Sten Hellqvist, Stig Willberg, Lennart Verri och Owe Palm.
Bakre raden: Conny Peterson, Sigvard Tegelöf, Rolf Hallén, Olov Jensén, Christer Björkvall, Bertil Verri, Sigvard Lundberg och Edvard Östlund.

Samma klass ett år tidigare (3:5a)

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Peter BohlinInnehållsförteckning